සිංහළTamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)


Contact Us පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2010 ජනවාරි 20 වෙනි බදාදා, 06:30
There are no translations available.

Contact Information

Information and Communication Technology Agency of Sri LankaAddress:
160/24, Kirimandala Mawatha,
Colombo 05
Sri Lanka

Telephone: +94-11-236 9100
Fax: +94-11-236 9091

http://www.icta.lk

Or e-mal us at : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ